หน้าหลัก
แจ้งข่าว


[ ลบข่าว ]
จํานวนข่าวทั้งหมด 6 ข่าว ค้นหาข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ หัวข้อข่าว ผู้แจังข่าว อ่าน
22 ก.ค. 2557 รูปถ่าย 1 นิ้ว ที่ติดในใบ สทป.1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในกระทู้นี้ webmaster 14017
21 ก.ค. 2557 การขึ้นบัญชีทหาร มีรูปภาพแทรกอยู่ในกระทู้นี้ webmaster 3685
28 พ.ค. 2555 8.การพิมพ์ใบแจ้งรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ไม่ได้ มีรูปภาพแทรกอยู่ในกระทู้นี้ webmaster 8746
26 พ.ค. 2554 ขอปฏิบัติเมื่อ ลืม Password บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี webmaster 8841
25 พ.ค. 2554 เวลาที่ในการในการกรอกประวัติต้องไม่เกิน 30 นาที !!! webmaster 4249
24 พ.ค. 2554 นิสิตที่ติดตั้งแต่สองสาขาวิชาขึ้นไป ต้องรอ กรอกประวัติในสาขาที่จะรายงานตัวเท่านั้น webmaster 2362
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
[ ตั้งข่าวใหม่ ]
หน้าหลัก
สำนักทะเบียนและประมวลผล 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร -2942-8059 - 62, 0-2942-8293 - 96 และ 0-2561-4636-7 สายใน 1365, 1369, 1760 - 1769 โทรสาร 0-2942-8020
https://www.student.ku.ac.th/history/ ©2011