หน้าหลัก
แจ้งข่าว


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ขอปฏิบัติเมื่อ ลืม Password บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

ขอปฏิบัติเมื่อ ลืม Password บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

ต้องมาแสดงตนที่(ตามที่นิสิตสังกัด)
1.วิทยาเขต บางเขน
สำนักบริการคอมพิวเตอร์(ข้าง KUhome) ชั้น2

2.วิทยาเขต กำแพงแสน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กำแพงแสน


เพื่อดำเนินการเปลี่ยน password ใหม่
หลักฐานที่แสดงตัวว่าเป็นนิสิต ต้องนำมาด้วยนะครับ

webmaster 158.108.4.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 11:20 น. ]

หน้าหลัก
สำนักทะเบียนและประมวลผล 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร -2942-8059 - 62, 0-2942-8293 - 96 และ 0-2561-4636-7 สายใน 1365, 1369, 1760 - 1769 โทรสาร 0-2942-8020
https://www.student.ku.ac.th/history/ ©2011