หน้าหลัก
แจ้งข่าว


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

รูปถ่าย 1 นิ้ว ที่ติดในใบ สทป.1รูปถ่าย 1 นิ้ว ที่ติดในใบ สทป.1 หรือ เอกสารทางการศึกษาทุกประเภท ต้องแต่งชุดนิสิต ผู้ชายผูกเนคไท สีเขียว มีตราพระพิรุณทรงนาค ที่เป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ ส่วน นิสิตหญิง ต้องติดกระดุมคอด้วยกระดุมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเข็มบนอกเสื้อด้านขวานะคะ

webmaster 158.108.7.* [ วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 08:53 น. ]

หน้าหลัก
สำนักทะเบียนและประมวลผล 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร -2942-8059 - 62, 0-2942-8293 - 96 และ 0-2561-4636-7 สายใน 1365, 1369, 1760 - 1769 โทรสาร 0-2942-8020
https://www.student.ku.ac.th/history/ ©2011