หน้าหลัก
แจ้งข่าว


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

8.การพิมพ์ใบแจ้งรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ไม่ได้8.การพิมพ์ใบแจ้งรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ไม่ได้
เพราะไม่ได้สั่งพิมพ์ในครั้งแรก
สามารถใช้ใบชำระผ่านทางธนาคาร(KU9) แทนได้ในวันรายงานตัว

webmaster 158.108.4.* [ วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 09:39 น. ]

หน้าหลัก
สำนักทะเบียนและประมวลผล 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร -2942-8059 - 62, 0-2942-8293 - 96 และ 0-2561-4636-7 สายใน 1365, 1369, 1760 - 1769 โทรสาร 0-2942-8020
https://www.student.ku.ac.th/history/ ©2011